SPORT OG FRITID HOVEDSIDE

Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet

LEVERANDØRER AV SPORT OG FRITIDSHJELPEMIDLER
Vi har utstyr til både inn og ute.
Du befinner deg nå hos Skandinavias største leverandør av utstyr til nesten alle sportsgrener.
Lekeplassutstyr, seniorsport, rehab, svømmeutstyr, fysioterapi, barnehager, skoler, idrettshaller, samt mange andre aktiviteter

Hjelpemiddelbutikken
Selger hjelpemidler for synshemmede m.m

Adaptor Hjelpemidler AS ønsker å bidra til økt trivsel og forenkling av hverdagslige oppgaver for eldre og synshemmede.
Hjelpemiddelavdelingen importerer, tilrettelegger, utvikler og selger hjelpemidler for synshemmede.Fun2Go m/hjelpemotor

Vi har valgt å satse på hjelpemidler for funksjonshemmede barn og ungdom, og har lang erfaring med dette som vårt spesialområde.
Dette begynte vi med i en tid da de fleste andre i vår bransje konsentrerte seg om elderegenerasjonen.Bamse Produkter AS

Leverandør av fysikalske hjelpemidler til bruk i behandling av spedbarn, småbarn, ungdom og voksne

Vi tar utgangspunkt i motorisk utvikling, normale bevegelsesmønstre kontra forsinket motorikk med umodne eller patologiske mønstre og posisjonering.

Aktiv Hjelpemidler er et firma som har spesialisert seg på sport og fritidshjelpemidler for funksjonshemmede.

Vi håper dere finner våre produkter av interesse. En stor del egenproduksjon i samarbeid med arbeidsmarkedsbedriften Norasonde

Velkommen til vår verden av kvalitetsleker!

Med erfaring helt tilbake fra 1946 har vi i Riktige Leker alltid hatt barnet i sentrum, lek skal være både trygt, lærerikt og morsomt.
Sensyball

Velkommen til Ronda AS.
Her finner du alt av hjelpemidler til funksjons- og bevegelseshemmede, samt trygghetsalarmer til kommuner og private i hele Norge.

ADL småhjelpemidler finner du i nettbutikken vår.

Medema Norge AS
Hippocampe

Terrengvogn, egnet for bruk på strand og i vann
Vi leverer og produserer kvalitetshjelpemidler og -tjenester til helsesektoren, funksjonshemmede og eldre. Vi tilpasser vår service etter kundens behov.

Vi har egenutvikling og produksjon som skaper muligheter for brukers deltagelse i samfunnet.
Mainmove Sport AS
Basket

Spesialtilpasset rullestol til utøvelse av trening i idretten Rullestolbasket
Vår visjon er at alle skal ha muligheten til å delta i idrett ved spesialtilpasning av utstyr.

Ved å tilby kvalitets utstyr som er godt tilpasset hver individuelle utøver, gir vi alle muligheten til å delta i idrett.
Funksjonshemmedes Idrettskretser og Lag -
Velkommen til handikapidrett.

Dagligliv og fritid
Fysisk tilrettelegging og hjelpemidler der man bor kan kompensere for nedsatt funksjonsevne.

Barn og fritid
Lek og fysisk aktivitet er viktig for alle barn. Hele kroppen er med: bevegelse, tanke, språk og sanseapparat uansett funksjonsnedsettelsene.

Regler og rettigheter
Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering

Akutt reparasjon av hjelpemidler
Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Til alle brukere! Brukerpass
Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.
PRODUKTOVERSIKT HJELPEMIDLER
En informasjonsside i en alfabetisk rekkefølge med bilder og tekst med mer!