VELKOMMEN TIL SPORT OG FRITID
HANDIKAPIDRETT

Handikapidrett, organisert mosjons og konkurranseidrett som tar hensyn til de særlige forhold som er nødvendige for at personer med ulike typer funksjonshemninger skal kunne drive med fysisk aktivitet.


Idrettsforbund og Organisasjoner
Norsk idrett har kompetanse innenfor mange områder, og har mulighet til å være en lokal partner med mange organisasjoner, blant annet skolen, arbeidslivet og friluftslivet med mer.

Stevner og Arrangementer
Rehabilitering og habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne. Linker til aktører med informasjon om stevner og arrangementer.

Idrettsgrener Organisert tilbud
Sport og idrett er nær synonyme begrep som brukes om alle former for fysisk aktivitet som gjennom uformell eller organisert deltakelse, tar sikte på å uttrykke eller bedre fysisk kondisjon og mental velvære, danner sosiale relasjoner eller oppnå resultater i konkurranse på alle nivåer.

Idrettsutstyr
Leverandører av sport og fritidshjelpemidler til  
skoler, idrettslag, bedriter, idrettshaller og sportsbygg og til privat bruk.

Storefjell Resort
Hotel

Vi har tilrettelagt for handikappede
og funksjonshemmedeBardum AS


Fritidshjelpemidler til bruk i daglig aktivitet - inne som ute - både sommer og vinterBeitostølen 
Helsesportsenter

Senterveien 4
2953 Beitostølen
BHSS sentralbord
-61 34 08 00