KATEGORI SYN OG HØRSELSHEMNINGER
DELT OPP I 3 GRUPPER.
HANDICAPSIDEN.NO-PÅ FACEBOOK
TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE SYN OG HØRSELSHEMNINGER HOVEDSIDE
SYNSHEMNINGER

Leverandører
HØRSELSHEMNINGER

Leverandører
BOKKLUBBER

Hvem har krav på synshjelpemidler som dekkes av NAV
Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.

Hvem har krav på hørselshjelpemidler som dekkes av NAV

Har du nedsatt eller ingen hørsel finnes det flere hjelpemiddel som kan gjøre hverdagen din enklere.

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere
praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.


Til alle brukere!
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting, reparasjon og nytt hjelpemiddel. Du kan ta direkte kontakt med den som kan løse problemet, og behandlingstiden blir kortere


Hjelpemidler Søknadsskjema Nav

Her finner du mer informasjon og tips i forhold til å søke om hjelpemidler.

Funksjonshemninger/Rettigheter og regler

Nav.no-Forskjellige filer om temaet.

Akutt reparasjon av hjelpemidler
Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket.