KATEGORI ORGANISASJONER OG FORENINGER
DELT OPP I 3 GRUPPER.

En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål av ideelt, politisk eller annen art.

Brukermedvirkning innebærer at de som berøres av en beslutning (pasienter, pårørende og andre brukere), enten selv eller gjennom representanter fra brukerorganisasjoner, får innflytelse på beslutningsprosesser og på utformingen av helse- og omsorgstjenestetilbudet i kommunene (kommunehelsetjenesten) og i de enkelte helseforetakene (spesialisthelsetjenesten).

En pasientforening er en interesseorganisasjon for pasienter. Nesten alle pasientforeninger er sykdomsspesifikke. Rekke av de større pasientforeningene er samlet i paraplyorganisasjonen. Det finnes også en enkelt pasientforening som ikke ivaretar en bestemt diagnose
Annonse
Topp