KATEGORI INFORMASJON OG TJENESTER
DELT OPP I 3 GRUPPER.
Tjenestesektoren vokser i hele verden. Etterspørselen etter tjenester øker og varer avtar. Tradisjonelt har det vært lite forskningsinnhold innen tjenester. Tjenester både innen privat og offentlig sektor blir stadig mer avansert og med et økende forskningsinnhold. Bedre og mer effektive tjenester er meget viktig for økt verdiskapning i NorgeTopp