TEKNISKE HJELPEMIDLER
TEKNISKE HJELPEMIDLER
HJELPEMIDLER
HJELPEMIDLER
PRODUKTOVERSIKT
Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemmer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Finnes det ikke noe hjelpemidler med rammeavtale som dekker brukerens behov, kan det søkes om dispensasjon for å kjøpe inn andre hjelpemidler.

NAV Rammeavtaler inneholder en oversikt over det nasjonale sortimentet NAV har på hjelpemiddelområdet.

Ved søknad om et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral skal du alltid først vurdere om et av hjelpemidlene som du finner i en rammeavtalene kan brukes for å dekke ditt behov for tilrettelegging.

Relevante temalinker til NAV

Til alle brukere!
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting, reparasjon og nytt hjelpemiddel. Du kan ta direkte kontakt med den som kan løse problemet, og behandlingstiden blir kortere.

Hvem har krav på hjelpemidler som dekkes av Nav
Hjelpemiddelområder informasjonsside.

Hjelpemidler Søknadsskjema Nav
Her finner du mer informasjon og tips i forhold til å søke om hjelpemidler.

Akutt reparasjon av hjelpemidler
Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket.

Hjelpemidler
Hvordan søke om hjelpemidel?

Hjelpemiddelleverandører