TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE BILINFORMASJON OG KJØRETØY
BILOMBYGGERE

BILFORHANDLERE

FRITIDSKJØRETØY

Bil er for mange mennesker med funksjonsnedsettelser en forutsetning for deltakelse, og for mange finnes det ikke noe reelt alternativ. Bil kan være en nødvendighet for å komme til/fra arbeid og for å kunne fungere i arbeidslivet.
Temalinker Kjøretøy
Bil og kjøretøy NAV
Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Spesialtilpasset kassebil er en bil som er tilpasset med rullestolheis eller rampe. Gruppe 2 bil
Hovedregelen er at du kan søke om lån til en spesialtilpasset kassebil dersom du trenger å sitte i rullestol for å komme inn og ut av bil.
Dersom du har så sterkt begrenset gangfunksjon at du er nær ved å oppfylle hovedregelen, men ikke er avhengig av heis eller rampe for å komme inn eller ut av bil, kan NAV vurdere om du likevel fyller vilkårene for lån til spesialtilpasset kassebil. Det må være nødvendig med kassebil for å kunne medbringe hjelpemiddel, eksempelvis en elektrisk rullestol.

Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring.
Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som tilskudd til bil.

Bilsentrene NAV (Kontakt Landsoversikt)
Landet er delt inn i fem regioner når det gjelder behandling og oppfølging av bilsaker. De regionale bilsentrene er en del av hjelpemiddelsentralen på sitt sted.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - bilstønadsordningen
Bil er for mange mennesker med funksjonsnedsettelser en forutsetning for deltakelse, og for mange finnes det ikke noe reelt alternativ. Bil kan være en nøddvendighet for å komme til/fra arbeid og for kunne fungere i arbeidslivet.

FORSKJELLIGE TEMALINKER NAV
Til alle brukere!
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting, reparasjon og nytt hjelpemiddel. Du kan ta direkte kontakt med den som kan løse problemet, og behandlingstiden blir kortere.

Hvem har krav på hjelpemidler som dekkes av Nav
Hjelpemiddelområder informasjonsside.


Hjelpemidler Søknadsskjema Nav
Her finner du mer informasjon og tips i forhold til å søke om hjelpemidler.

Akutt reparasjon av hjelpemidler
Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket.

Hjelpemiddeldatabasen/Arbeids- og velferdsetaten
Hjelpemiddeldatabasen er Arbeids- og velferdsetatens nettsted for informasjon om produkter og leverandører på det norske hjelpemiddelmarkedet.

Nav Hjelpemiddeldatabasen (Fritidskjøretøy)
Terrengen leveres av Terrengen AS
Profilering
PS TRAFIKKSKOLE AS


Kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap-
PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap.
I tillegg til å ha egne,spesialutstyrte biler brukes også elevenes egen bil. Vi følger opp eleven hele veien, slik at alt utstyret blir tilpasset.
TELEFON:41 23 25 74


Mercedes Benz Norge-Nyttekjøretøy-

VITO OG SPRINTER. LINK I BILDER

Nav har innkjøpsavtale med Mercedes Benz Norge

Topp