ORTOPEDISKE
VERKSTEDER
ORTOPEDISKE
PRODUKTER
TERAPEUTER
SOSIONOMER
FUNKSJONS-
HEMNINGER

 Direct Socket der protesehylsen støpes direkte på amputasjonsstumpen


ORTOPEDISKE VERKSTEDER
ORTOPEDISK UTSTYR TIL ORTOPEDISK BRANSJE

FORSKJELLIGE OFFENTLIGE RELLEVANTE LINKER
Ortopediske hjelpemidler-NAV.no
Du kan få dekket utgifter til proteser, korsetter, støtteskinner og ortopediske sko.

Brukere har rett til selv å velge sin leverandør av ortopediske hjelpemidler.
Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted.

Oversikt over ytelser for behandling/undersøkelse av helsetjenester. (HELFO)

Hjelpemidler Søknadsskjema Nav.no
Her finner du mer informasjon og tips i forhold til å søke om hjelpemidler.

Funksjonshemninger/Rettigheter og regler. (Nav.no)
Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV
Partner/Annonser